3 เหตุผลที่การรับรีวิวสินค้าเหมาะกับเทรนด์ตลาดปี 2019

รับรีวิวสินค้า

หลายคำถามที่มักโดนถามอยู่เสมอเมื่อช่วงใกล้สิ้นปีหรือต้นปีเวียนมาถึงก็คือการรับรีวิวสินค้าจะยังเป็นเทคนิคหลักในปี 2019 เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมาหรือไม่ หากยังเป็นเทคนิคหลักอยู่แล้วควรนำเสนอในรูปแบบไหน หรือหากไม่ใช่เทคนิคหลักในปี 2019 แล้วเทรนด์การตลาดแบบไหนล่ะที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ ก็ขอตอบเลยว่าสำหรับมุมมองของนักการตลาดนั้นเทคนิคการรับรีวิวสินค้ายังคงเป็นเทคนิคสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากกับสินค้าและบริการอยู่เหมือนเดิม นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นพฤติกรรมเดิมที่เน้นการบริโภคข่าวสารผ่านโลกดิจิตอลมากกว่าการเสพสื่อจากแหล่งข่าวอื่น และยังนิยมการตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างตัวบุคคลมากกว่าการโฆษณา

ดังนั้นจึงบอกได้เลยว่าสำหรับปี 2019 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีและโลกออนไลน์จะยิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันและโลกธุรกิจมากขึ้น การรับรีวิวสินค้ายังคงเป็นเทคนิคเจ้าของสินค้าและบริการไม่ควรพลาดที่จะหยิบจับนำมาใช้งาน แถมยังเป็นเทคนิคที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่สร้างความท้าทายให้กับนักการตลาดไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ส่วนเหตุผลที่ว่าการรับรีวิวสินค้า มีความเหมาะสมกับเทรนด์ในปี 2019 อย่างไรในแง่ไหนบ้างนั้น ในวันนี้บทความของเราก็ได้ทำการรวบรวมเหตุผลที่ทำให้การรีวิวสินค้ายังทรงอิทธิพลกับการตลาดในปี 2019 มาบอกกัน ดังต่อไปนี้

 

เหตุผลแรก       การสื่อสารในรูปแบบ “ข้อความและการรีวิวสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์” ยังทรงอิทธิพล

บอกแล้วว่าเทรนด์การตลาดในปีหน้านั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคจะยิ่งมีความผูกพันกับเทคโนโลยีแบบแน่นแฟ้นมากขึ้น และยังนิยมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากการนำเสนอผ่านรีวิว ดังนั้นเจ้าของสินค้าแบรนด์ไหนที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ก็จะต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นเพื่อหาจุดเด่นของสินค้า รับรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อนำมาวางแผนในการตอบโจทย์ให้ตรงใจลูกค้านั่นเอง

เหตุผลที่สอง      การนำเสนอเนื้อหารีวิวสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จะร้อนแรงมากขึ้น

นั่นเป็นเพราะเทรนด์ในการนำเสนอสินค้าโดยใช้เทคนิคการรีวิวสินค้าจะมีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น มีลูกเล่นมากขึ้น มีการนำเสนอด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันมากขึ้น ยิ่งทำให้ตลาดการรับรีวิวสินค้าจะร้อนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีวิวสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หลักอย่างYouTubeหรือ Facebook ที่จะมีการผสมผสานการใช้งานระหว่างApplication กับPlatform Chat และการสร้างEngagement เพื่อรองรับในการทำธุรกิจในรูปแบบนี้มากขึ้น

เหตุผลที่สาม     ธุรกรรมทางการเงินจะเชื่อมโยงกับการรีวิวสินค้ามากขึ้น

สำหรับใครที่ตามในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินอยู่ก็จะเห็นว่าปัจจุบันเทรนด์การใช้เงินในเครดิตเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น และจะมีการเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินกับการรีวิวสินค้ามากขึ้นทำให้การซื้อขายผ่านช่องทางนี้จะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นตามไปด้วย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *