เทคนิคในการเป็นคนรับรีวิวสินค้าที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์

รับรีวิวสินค้า

หากจะพูดถึงการตลาดบนออนไลน์ที่เป็นที่นิยมกันอย่างมากอีกรูปแบบหนึ่งอย่าง Influencer หรือผู้ที่รับรีวิวสินค้านั้น ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจต่าง ๆ ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Influencer ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาทำการรับรีวิวสินค้า

 

 

แล้ว Influencer คืออะไร ทำไมถึงมีอิทธิพลกับการตลาดออนไลน์ขนาดนั้น ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจกันแบบง่าย ๆ Influencer ก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเฉพาะทางและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริงและอยากแบ่งปันความรู้ที่สะสมมาให้กับผู้อื่นได้รู้ถึงเรื่องราว เทคนิค หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันนั่นเอง

 

Influencer เกี่ยวข้องกับการรับรีวิวสินค้าอย่างไร?

แน่นอนว่า Influencer ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะมีเจ้าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้ความสนใจและจะมองหาให้มาช่วยทำการบอกเล่าเกี่ยวกับการใช้สินค้า บริการหรือชี้แนะแนวทางในการใช้สินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ซึ่งผลได้รับจากการให้ Influencer มาบอกเล่ารีวิวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นก็คือความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าและช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้และสำหรับใครที่อยากเป็น Influencer ที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ ในวันนี้บทความของเราก็มีแนวทางในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบง่าย ๆ ให้นำไปใช้กัน ดังต่อไปนี้

 

  • สร้างคลิป หรือ Presentation ที่เป็นคุณ เพื่อบอกให้ทุกคนรู้ถึงความเชี่ยวชาญของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเรื่องเทคโนโลยี เรื่องApplication แนวภาพยนตร์ แนวทางการแต่งหน้าหรือเทรนด์ Fashionส่วนสิ่งที่สำคัญในการสร้างคลิปก็คือความยาวที่ไม่นานเกินไปและเนื้อหา(Content) ที่น่าสนใจ
  • สร้างช่องทางการเชื่อมต่อหากคุณเป็นองค์กร บริษัท หรือแบรนด์สินค้า การสร้างช่องทางสื่อสารที่เชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นการสร้าง BlogWebsite WebpageFacebook ซึ่งช่องทางนี้จะเน้นการนำเสนอเนื้อหาในเรื่องการพูดคุยสนทนามากกว่าการขายสินค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็นกันเอง
  • เลือกช่องทางในการPost ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกที่ คือหัวใจการ

สื่อสารที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นให้คุณเลือกโพสต์เนื้อหา โพสต์คลิป บนช่องทางที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือควรเลือกโพสต์ลงบนพื้นที่ ๆ สามารถแชร์ไปยังสื่อออนไลน์อื่น ๆ ได้ ก็จะทำให้ชื่อเสียงของคุณเผยแพร่ไปยังวงกว้างได้เร็วขึ้น แถมยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วอีกด้วย

  • ร่วมตอบประเด็นหรือเนื้อหาบนช่องทาง Online อื่นที่มีทิศทางเดี่ยวกันกับแนวความคิดของคุณ และเพื่อเชื้อเชิญGuestหรือผู้ที่รับรีวิวสินค้าคนอื่นให้มาร่วมตอบคำถามในช่องทางของคุณ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *