เทคนิคการรับรีวิวสินค้ากับกลยุทธ์สีขาวเพื่อธุรกิจยั่งยืน

รับรีวิวสินค้า

หากจะพูดถึงกลยุทธ์การแข่งขันการตลาดในรูปแบบของน่านน้ำสีต่าง ๆ ที่มีรูปแบบและความรุนแรงทางการแข่งขันที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์แบบ Red oceanBlue ocean หรือกลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบน่านน้ำที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเช่น White Ocean Strategy นั้น ถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันทางการตลาดและใช้ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าให้หันมาเกิดความรัก ความสนใจ ในสินค้าหรือบริการขององค์กรตนเองทั้งสิ้น

 

กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White ocean strategy) คืออะไร

Whiteocean strategy เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิดจากเดิมไปสู่สิ่งใหม่ตามแนวทางวิถีธรรมชาติหรือสถานการณ์ความเป็นจริงด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีคิดเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ธุรกิจ และสังคมให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทำไมถึงเรียกว่ากลยุทธ์น่านน้ำสีขาว

หากจะพูดกันตามหลักของศาสนาพุทธแล้วกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวนี้ก็เปรียบเสมือนการนำหลักศีลธรรม ศาสนาและสังคมมาใช้ในการทำธุรกิจเช่นการนำมากำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การนำมาใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า การนำมาใช้ในเรื่องของการรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้าทางด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจ พูดง่าย ๆ คือการนำหลักกลยุทธ์น่านน้ำสีขาวมาใช้นั้นเป็นหลักที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปบนทางสายกลางที่ไม่เน้นในเรื่องของทุนนิยมมากจนเกินไป รวมถึงเป็นกลยุทธ์ที่มองคู่แข่งเป็นเพื่อนร่วมตลาดไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จะต้องห้ำหั่นกันให้ตายกันไปข้างนึง ตัวอย่างเช่นการรับรีวิวสินค้าที่จากเดิมมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการใช้คำพูดล่อแหลมชักจูงโน้มน้าวใจใช้พริตตี้นุ่งน้อยห่มน้อย ก็มาเป็นการเลือกใช้ Influencer ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและใช้คำพูดเพื่อสื่อสารสินค้าที่ยึดหลักความเป็นจริงมากขึ้น

 

White oceanเชื่อมโยงกับการรับรีวิวสินค้าได้อย่างไร

ถึงแม้ว่ากลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White ocean)  จะเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งทางสายกลาง และมุ่งการตอบแทนผลประโยชน์ แต่จริง ๆ แล้วกลยุทธ์น่านสีขาว ยังเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความสมดุลทางธุรกิจที่ไม่ว่าจะธุรกิจแบบไหนก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกับการรับรีวิวสินค้าที่ดูเหมือนจะไม่มีส่วนเชื่อมโยงกันกับกลยุทธ์นี้เท่าไหร๋แต่จริง ๆ แล้วก็สามารถทำได้ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เกินจริงไม่บอกสรรพคุณที่หลอกลวง มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีให้คงอยู่อย่างยาวนาน ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการทำ Whiteocean ที่ดีได้ หรือมากกว่านั้นคือการนำรายได้ส่วนหนึ่งตอบแทนคืนให้กับสังคมหรือใช้ในการพัฒนาสังคมก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความรักในแบรนด์อย่างยั่งยืนได้

 

จาก CSR สู่ ISR ด้วย White Ocean strategy

นอกจากการจะเน้นเรื่องการทำธุรกิจแบบสมดุแล้ว กลยุทธ์การตลาดแบบ White ocean strategy นี้ยังช่วยเปลี่ยนการตอบแทนสังคมที่จากเดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการทำ CSR มาเป็น ISR (Individual Social Responsibility)ที่ช่วยยกระดับคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้นให้ชัดเจนในใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รับรีวิวสินค้า

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *