สร้างความยั่งยืนตามแนว CSV ด้วยการรับรีวิวสินค้าได้อย่างไร

รับรีวิวสินค้า

หากจะพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นในโลกการแข่งขันในโลกธุรกิจที่กำลังมาแรงอีกกลยุทธ์หนึ่งก็เชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะเริ่มคุ้นหูกับคำว่า CSV (Creating shared Value) รับรีวิวสินค้า หรือการพัฒนาสังคมพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางธุรกิจกันอยู่บ้างแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าการทำCSV ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปหากองค์กรนั้นปูพื้นฐานในการทำCSR ที่ดีหรือปรับรูปแบบขององค์ให้เข้ากับการทำกลยุทธ์CSV ได้

ทำไมสินค้า บริการ หรือองค์กรต้องทำ CSV

ก่อนที่จะตอบคำถามว่าทำไมองค์กรทั้งหลายจึงต้องหันมาทำ CSV  ก่อนอื่นคงต้องบอกให้เข้าถึงลักษณะของ CSV ก่อนว่าCSV นั้นเป็นการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับวิถีการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และเป็นการสร้างระยะยาว ไม่ใช่แค่การปลูกป่า สร้างสะพานลอย หรือสวนสาธารณะให้แล้วจบไปแบบที่CSR ชอบทำกัน แต่แผนการดำเนินงานแบบ CSV นั้นจะต้องเป็นแผนงานที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมไปพร้อมกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรเพื่อใช้ในการแสวงหากำไรจากทรัพยากรและความชำนาญที่องค์กรมีอยู่ รับรีวิวสินค้า และคุณค่านั้นจะต้องนำไปสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน

ส่วนคำตอบที่ว่าทำองค์กรควรทำ CSV นั่นก็เป็นเพราะCSVนั้นเป็นการให้ที่ส่งให้เกิดผลแบบ win-win ทั้งสองฝ่ายเช่นต่อองค์กรและต่อชุมชน ซึ่งต่างจาก CSRในยุคที่ผ่านมาที่หลายองค์กรทุ่มเม็ดเงินในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมลงไปแต่กลับไม่ได้ทำให้ผู้รับรู้สึกถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นแบบยั่งยืนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกับความรู้สึกของผู้รับในระยะยาว แต่จะรู้สึกแค่เพียงว่าได้รับแล้วเท่านั้น ซึ่งหากจะให้เปรียบก็คงเหมือนกับการตลาดออนไลน์ที่ไม่ใช่แค่เจ้าของสินค้าหาผู้มารับรีวิวสินค้าเพื่อขายของแต่จะต้องทำถึงการตรวจสอบคุณภาพ การติดตามผลหลังการใช้ และการดูแลหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์กันเลยที่เดียว

หลักการคิดแบบCSV มีอะไรบ้าง

สำหรับหลักการคิดแบบ CSV นั้นประกอบไปด้วย 3 พื้นฐานหลักได้แก่การสร้างให้เกิดโอกาส หรือผลตอบแทนทางธุรกิจ การตอบสนองต่อประเด็นปัญหา หรือความจำเป็นทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความเชี่ยวชาญหลักขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

การรับรีวิวสินค้าเชื่อมโยงกับแนวคิดCSV ได้อย่างไร

สำหรับการเชื่อมโยงแนวคิดการรับรีวิวสินค้าเชื่อมโยงกับแนวทางของCSVนั้น สามารถเชื่อมโยงกันทางการด้านการตอบสนองต่อความจำเป็นของสังคมและการก่อประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยเน้นเลือกผู้รับรีวิวสินค้าที่มีจรรยาบรรณ และนำเสนอเนื้อหาข้อความของสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ และคุณสมบัติที่แท้จริงมากกว่าการโฆษณาชวนเชื่อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *