วิถีแห่งการรีวิว เลือกถูก เขียนดี ไม่ถูกแบน

รับรีวิวสินค้า

อย่างที่รู้กันว่าการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบของการเขียนรีวิวสินค้าหรือการรับรีวิวสินค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มของเจ้าของธุรกิจที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงต้องการสร้างภาพลักษณ์และผลกำไรที่ดีให้กับสินค้าและแบรนด์ของตนเอง

คำถามต่อมาคือในเมื่อการเขียนรีวิวหรือรับรีวิวสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมักถูกนำมาใช้กับสินค้าและบริการของตนเอง แล้วเราจะทำอย่างไรให้งานเขียนรีวิว หรือการรับรีวิวสินค้าของเราได้เผยแพร่ไปตามช่องทางต่าง ๆ  ในวันนี้บทความของเราก็ได้ทำการรวบรวมเทคนิคในการทำรีวิวให้ได้รับความสนใจและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แบบไม่โดนแบนมาบอกกัน

 ก่อนทำรีวิวต้องรู้ถึงวิถีการรีวิว

โดยทั่วไปแล้วการรีวิวสินค้าและบริการนั้นจะมีทั้งแบบการรีวิวแบบมีสปอนเซอร์และไม่มีสปอนเซอร์ โดยสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รูปแบบคือการรีวิวแบบ Consumer Review การรีวิวแบบ Sponsored Review การรีวิวแบบ Activity Review และการ Business Review

 การรีวิวแต่ละรูปแบบต่างกันอย่างไร

  • Consumer Review จะเป็นรีวิวที่ผู้รีวิวจะเสียค่าบริการให้กับทางช่องทางที่เผยแพร่เองโดยไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุน และไม่ได้รับผลตอบแทน เช่นการเขียนรีวิวร้านอาหาร ที่พัก หรือรีวิวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  • Sponsored Review จะเป็นรีวิวที่มีผู้สนับสนุนสินค้าหรือบริการโดยเชื้อเชิญให้มาทำรีวิวเช่นเข้าพักฟรี 1 คืน มารับประทานอาหารฟรี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเขียนเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  • Activity Review เป็นการีวิวที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมร่วมสนุกเช่นการเข้าพักเพื่อร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
  • Business Review เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นโดยที่เจ้าของสินค้าหรือบริการจะทำการตั้งกระตู้เพื่อรีวิวสินค้าด้วยตัวเอง

นำเสนอรีวิวอย่างไรไม่ให้โดนแบน

ส่วนการนำเสนอรีวิว หรือสิ่งที่ผู้รับรีวิวสินค้าต้องยึดไว้เป็นกฎก่อนนำเสนอสินค้าและบริการก็คือ

  • ต้องนำเสนอรีวิวบนวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้า ไม่ใช่เน้นการขายสินค้าแบบหนักหน่วงมากเกินไป
  • ผู้ที่จะทำการรีวิว หรือผู้รับรีวิวสินค้าควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในทางใดทางหนึ่งเช่นเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ที่เคยใช้สินค้าหรือบริการ เป็นผู้ที่เจ้าของสินค้าให้มาเป็นตัวแทนในการนำเสนอ
  • มีจรรยาบรรณในการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลเช่นไม่เน้นที่การขายสินค้ามาจนเกินไป ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินจริง
  • ผู้รับรีวิวสินค้าจะต้องไม่เข้าข่ายอนาจาร การเลือกผู้ริวิวสินค้าที่เน้นการแต่งตัวหรือใช้คำพูดที่ล่อแหลม นอกจากจะส่งผลเสียต่อสินค้าแล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ในระยะยาว และอาจทำให้สินค้านั้นไม่อาจเผยแพร่ได้ในหลายช่องทาง

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *