วัดผลโฆษณาสินค้าบนออนไลน์อย่างไร ให้ได้ผลแน่นอน

โฆษณาสินค้า

การวัดผลโฆษณาสินค้า หลังจากที่ได้เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่เหล่านักการตลาดและนักโฆษณาไม่ควรมองข้าม เพราะการวัดผลนั้นจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าโฆษณาที่เราเผยแพร่ไปนั้นได้รับการตอบรับที่ดีเพียงใด และจะส่งผลอย่างไรกับสินค้าของเราบ้าง ซึ่งโดยปกติแล้วการวัดผลทางการโฆษณานั้นมักใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า CPM มาช่วยในการวัดผลการโฆษณานั่นเองส่วนการวัดผลการโฆษณาสินค้าบนสื่อออนไลน์หรือSocial Media นั้น โดยส่วนมากแล้วจะนิยมใช้การวัดผลในรูปแบบของROI ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำอย่างมาก แต่ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการ

 

  • ตั้งเป้าหมายและผลที่ต้องการได้รับโดยมองให้ออกว่าเราต้องการอะไรจากลูกค้าหลังเผยแพร่โฆษณาสินค้าไปแล้วเช่นหลังจากชมโฆษณาสินค้าแล้วยอดขายจะเพิ่มขึ้น จะมีสายเข้ามาสอบถามเพิ่มขึ้น หรือวีดีโอถูกแชร์มากขึ้น
  • ติดตามผลหลังเผยแพร่โฆษณาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วหากเป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลักอย่างGoogle,Facebook, หรือ YouTube ก็มักจะมีเครื่องมือวัดผลในแบบตัวเองอยู่แล้ว ส่วนแนวทางในการใช้วัดผลนั้นสามารถดูได้จากเนื้อหาที่นำเสนอไปยังลูกค้า จำนวนผู้ที่เข้าชม จำนวนคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเกมส์ ลูกค้าที่เกิดจากLeads การเทียบอัตราส่วนผู้ชมกับจำนวนลูกค้าหรือยอดขายจริง
  • แปรผลสิ่งที่ได้เป็นตัวเงิน เพื่อให้สิ่งที่ต้องการวัดผลนั้นจับต้องได้ในรูปแบบของตัวเงินมากขึ้น โดยสามารถเลือกคำนวณได้จาก 2 วิธีคือคำนวณจากสถิติที่ผ่านมา หรือทำการประเมินจากมูลค่าการลงทุน
  • ประเมินผลตอบรับที่ได้จากแต่ละแหล่งที่นำเสนอโฆษณาสินค้าเพื่อที่จะรู้ได้ว่าช่องทางโฆษณาไหนที่สร้างผลตอบแทนให้มากที่สุด และช่องทางไหนที่ควรเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่ม
  • ประเมินค่าใช้จ่าย โดยลองคำนวณจากต้นทุนทางการตลาดและชั่วโมงการทำงานของบุคลากร เพื่อที่จะทราบได้ว่าการลงทุนนั้นเหมาะสมกับการลงทุน หรือเผยแพร่โฆษณาสินค้าในครั้งต่อไปหรือไม่
  • อุดจุดอ่อน และเพิ่มจุดแข็งเพื่อพัฒนารูปแบบการโฆษณาสินค้าให้ดีขึ้น
  • สังเกตุจุดเบื่อหน่ายของการโฆษณา ลูกค้ามีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้รับชมโฆษณาตัวเดิมซ้ำ ๆ โดยนำมาวิเคราะห์เพิ่มกับยอดขาย และความนิยมในตัวสินค้า

 

ด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ก็ทำให้เจ้าของสินค้าสามารถวัดผลทางการตลาดได้แบบง่าย ๆ แถมยังรู้ได้เลยว่าโฆษณาสินค้าที่นำเสนอไปนั้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือไม่ และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการหรือเปล่า นอกจากนี้อีกหนึ่งความสำคัญของการวัดผลการโฆษณาสินค้าบนโลกออนไลน์ก็คือการได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เจ้าของสินค้านำมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อนำสิ่งที่ได้มาใช้ในการสร้างกลยุทธ์และเทคนิคในการโฆษณาสินค้าให้ตอบโจทย์ ตรงใจ มากขึ้นนั่นเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *