รับรีวิวสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์อย่างไรให้ลึกซึ้งในใจลูกค้า

รับรีวิวสินค้า

ความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบด้านความสำเร็จที่ทุกธุรกิจต้องการให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองทั้งสิ้น เพราะรู้กันดีว่าหากเราสามารถสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคในระยะยาวจนกลายเป็นความจงรักภักดีในตราสินค้าได้นั้นจะส่งผลดีกับตัวสินค้าและบริการของเรามากเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแบรนด์ในยุคการตลาดแบบดิจิตัล หรือการตลาดแบบ 4.0 ที่ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสยิ่งทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางในการนำเสนอเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

 

ส่วนเทคนิคการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ให้ลึกซึ้งในใจลูกค้าจนเกิดเป็นความจงรักภักดีกับตัวสินค้านั้นได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคการตลาดแบบ 1.0 ที่มุ่งเน้นเนื้อหาไปที่กำลังการผลิตและความนิยมจำนวนมาก ยุค2.0 ที่มุ่งเน้นในเรื่องเอกลักษณ์เฉพาะและการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร 3.0 มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าและบริการนั้น ส่วนในยุค 4.0 นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว น่าสนใจและที่สำคัญคือการเน้นไปที่คุณภาพของสินค้าและบริการนั่นเอง

 

ส่วนกลวิธีที่จะทำให้เทคนิคการรับรีวิวสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 นี้ประสบความสำเร็จได้แก่

  • การทำความรู้จักกับแบรนด์ของตัวเองให้ลึกซึ้ง
  • กำหนดจุดยืนให้กับแบรนด์ของตัวเอง เพื่อใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการสื่อสารหรือรับรีวิวสินค้า และสร้างจุดจดจำให้กับสินค้า
  • สร้างStory ของสินค้าหรือบริการให้มีความน่าสนใจเช่นเน้นเรื่องประวัติยาวนาน เน้นเรื่องความใส่ใจในการคัดเลือก คุณภาพ ความพิถีพิถัน
  • มองหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ที่สุดของเรา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคเพื่อวางแผนในการตลาด การสื่อสารและหาจุดแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
  • เชื่อมโยงสู่สังคมด้วยการมองหากิจกรรมเพื่อสังคม ทำประโยชน์เพื่อสังคม หรือกิจกรรที่สามารถตอบแทนประโยชน์กับสังคมที่สอดคล้องกับแบรนด์ของเราเพื่อสร้างการจดจำในวงกว้างและเพื่อสร้างการตอบรับรีวิวสินค้าที่ดี

 

 

และนี่เป็นแค่เพียงเทคนิคง่าย ๆ ที่จะทำให้ทุกการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างแบรนด์ที่ก่อให้เกิดการจดจำและลึกซึ้งในใจของลูกค้าได้แบบง่าย ๆ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในกลุ่มของลูกค้าก็คือการเลือกและคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคเพื่อสร้างการจดจำให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าแบบระยะยาว นอกจากนี้ต้องไม่ลืมสร้างแบรนด์จากการรับรีวิวสินค้าไม่ใช่แค่เพียงความต้องการสร้างการจดจำเพื่อมุ่งหวังผลกำไรเท่านั้น แต่ยังต้องมุ่งหวังเรื่องการตอบแทนให้คืนกับสังคม เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ลูกค้าผู้บริโภคเกิดการจดจำในตราสินค้าของเราในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *