รับรีวิวสินค้าเชื่อมโยงกับOmni Marketing อย่างไรในตลาด 4.0

รับรีวิวสินค้า

ยากที่จะปฏิเสธเหลือเกินว่าการเปลี่ยนแปลงจากโลกธุรกิจแบบเดิมมาเป็นโลกธุรกิจอย่างเช่นในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างบนโลกหันหน้าเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบโลกออนไลน์ หรือโลกดิจิตอลนั้น ส่งผลต่ออุตสาหกรรมธุรกิจต่าง ๆ และวิถีการดำเนินชีวิตของคนจำนวนมาก  ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไปตามกระแสของดิจิตอลนี้ส่งผลให้กระทบให้ทุกอย่างต้องมีการปรับตัวอย่างมากตั้งแต่การใช้ชีวิตไปจนกระทั่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือในภาพหลักใหญ่อย่างภาพรวมของประเทศ

 

 

ส่วนแนวทางการตลาดที่เกิดขึ้นในยุค4.0 ที่เริ่มรู้จักกันดีอย่างOmni channel ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ทำการผสานช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ รวมเข้ากับการขายสินค้าหรือบริการผ่านหน้าร้าน เพื่อช่วยส่งผลให้การซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น

 

  • Omni Channel ช่วยเชื่อมโยงการเข้าถึงลูกค้า
    • จริงอยู่ที่ว่าจากเดิมการให้บริการโดยการสื่อสารกับตัวบุคคล เป็นการสื่อสารที่ดีและประสบความสำเร็จไม่แพ้การสื่อสารประเภทอื่น การใช้บุคคลมาทำหน้าที่ในการสื่อสารนั้นสามารถช่วยในเรื่องการตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดีถึงจะมีข้อเสียอยู่บ้างในเรื่องของอารมณ์ระหว่างการให้บริการ แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ส่วนการใช้ Omni channel ในยุคการตลาดปัจจุบันนั้น ก็ยังไม่ได้ทิ้งการให้บริการแบบการใช้ Call center หรือ Contact center แต่ก็มีอีกหนึ่งกลยุทธ์เพิ่มขึ้นมาก็คือการรีวิวสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมไปกับการตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยที่อยากรู้เกี่ยวกับสินค้า และทำให้ลูกค้าเข้าถึงตัวสินค้าได้มากขึ้นพร้อมกับการทำหน้าที่ในตรวจสอบผลตอบรับรีวิวสินค้าจากช่องทางต่าง ๆ นั่นเอง

 

  • Omni channel มีรูปแบบในการใช้งานอย่างไร
    • ทางด้านรูปแบบของการตลาดแบบOmni channelนั้นจากเดิมจะเป็นการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลผ่านช่องทางonline ต่าง ๆ โดยทิ้งข้อมูล เบอร์ติดต่อกลับและเรื่องที่ต้องการสอบถามไว้ ก่อนที่ทางบริษัทสินค้าหรือบริการจะติดต่อกลับผ่านทางช่องทางที่ให้ไว้ รวมถึงยังมีการใช้จัดโปรโมชั่นเพื่อแจกของสมนาคุณหากลูกค้าตอบแบบสอบถามก็จะได้รับของรางวัลหรือคูปองกลับไปเป็นของรางวัล ส่วนในปัจจุบันนั้นนอกจากการติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการรู้แล้ว พนักงานยังต้องทำหน้าที่ในการรับรีวิวสินค้าผ่านช่องทางSkypeเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นเพิ่มเติมอีกด้วย

 

  • Omni channel มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
    • Omni Channel Integrating นั้นมีองค์ประกอบที่น่าสนใจได้แก่การสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นมาตฐานเดียวกัน รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบรับรีวิวสินค้าที่ดีอีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *