รับรีวิวสินค้าบนตลาดออนไลน์อย่างไรให้ได้ใจผู้บริโภค

รับรีวิวสินค้า

สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิตอลที่เราทุกคนกำลังใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้นบอกได้เลยว่าเป็นยุคที่แทบจะต้องฉีกตำราการทำการตลาดรูปแบบเดิมทิ้งไปกันเลยทีเดียว เนื่องจากการทำการตลาดในยุคนี้นั้นทุกอย่างล้วนมุ่งหน้าสู่ความรวดเร็วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว การนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว การนำเสนอข้อมูลที่มีความน่าสนใจและแตกต่างผู้แข่งขันรายอื่น และส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และด้วยข้อจำกัดของการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะในช่องทางของWebsite,Facebook,Instagram และ line ก็คือการเห็นแต่ภาพสินค้าแต่ไม่สามารถสัมผัสถึงรูป รส กลิ่น เสียงของสินค้าได้จึงต้องอาศัยการรีวิว หรือการรับรีวิวสินค้าเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผลักดันสินค้าและบริการให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นและสำหรับใครต้องการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จแต่ยังมองหน้าแนวทางไม่เจอ หรือยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ในวันนี้บทความของเราได้ทำการรวบรวมแนวทางการทำการตลาดให้ออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จมากบอกกัน ดังต่อไปนี้

เลือกสินค้าที่จะขายให้ตรงกับความต้องการของตลาด

นั่นคือการเลือกสินค้าที่จะขายให้ตรงกับความต้องการของคนที่อยากซื้อ ควบคู่กับการเป็นสินค้าที่คุณมีความสามารถในการขาย โดยกำหนดว่าสินค้าที่เราต้องการขายนั้นเป็นสินค้าที่ต้องการขายคนทั่วไปตามปกติ ขายเฉพาะช่วงเทศกาล ขายเฉพาะกลุ่ม หรือขายเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะในการใช้งาน เพื่อที่จะสามารถกำหนดถึงงบประมาณในการลงทุน การสื่อสารกับลูกค้า การเข้าถึงลูกค้า แนวทางในการรับรีวิวสินค้าและการพิจารณาถึงฐานลูกค้าที่มีอยู่ว่ามาน้อยเพียงใด

หาแหล่งขายสินค้าที่ต้องการขาย

ซึ่งทางที่ดีที่ควรเลือกแหล่งขายสินค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่สะดวกกับการสั่งซื้อสินค้าเพื่อวางแผนในการขายสินค้าของเราที่มีทั้งในและต่างประเทศ

เลือกช่องทางในการสั่งสินค้า

โดยปกติแล้วการขายสินค้าจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบคือ

  • การขายสินค้าแบบไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้า (Dropship) เป็นระบบจัดการสินค้าผ่านตัวกลางที่คอยทำหน้าที่ในการสนับสนุนสินค้า ให้รายละเอียดสินค้า กำหนดราคา และการขนส่ง รวมถึงมีการรับรีวิวสินค้าให้ด้วยเช่นผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวหรือเครื่องสำอาง
  • การขายสินค้าแบบ Pre-order เป็นการขายสินค้าแบบสั่งจองล่วงหน้า โดยมีการกำหนดรอบวันในการสั่งเช่นสั่งล่วงหน้าประมาณ 10 -20 วัน โดยผู้ซื้อจะต้องมีการวางมัดจำไว้ล่วงหน้า 30%
  • การซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ขายสินค้าอยู่ก่อน เป็นการซื้อสินค้าที่มีอยู่แล้วมาขายต่ออีกทีหนึ่งด้วยการกำหนดราคาและวิธีการในการขายเอง

 

วางแผนก่อนการขายสินค้า

ด้วยการทำการวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงในเรื่องของเงินลงทุนที่จะใช้ในการซื้อสินค้ามาขาย งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การนำเสนอภาพสินค้าและการรับรีวิวสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ตั้งราคาขายให้เหมาะสม

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการ

ด้วยการออกแบบช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ ดูดีมีความสวยงาม และมีข้อมูลของช่องทางเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือการซื้อขายสินค้า และเงื่อนไขต่าง ๆได้อย่างสะดวก การรับรีวิวสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *