จากCSR และ CSV สู่ความรับผิดชอบในการรับรีวิวสินค้า

รับรีวิวสินค้า

จากCSR และ CSV สู่ความรับผิดชอบในการรับรีวิวสินค้า

สำหรับวิถีการแข่งขันทางการตลาดจากยุค 3.0 ที่ผ่านมาก็เชื่อได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักและคุ้นหูกันดีกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมอย่าง CSR กันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ว่าCSR นั้นเป็นกลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้หลายองค์กรมักเลือกทำการตลาดเพื่อสังคมด้วยการไปปลูกป่า ไปเก็บขยะที่ฝายกั้นน้ำ หรือการมอบทุนเพื่อสร้างสิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์

หากในวิถีการตลาดในยุค 4.0 นั้น การทำการตลาดเพื่อสังคมในแนวที่เรียกว่าให้แล้วจบไปนั้นบอกได้ว่าไม่ได้ผลกับโลกในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราต้องต่อสู้กันด้วยความเป็นตัวตนที่แตกต่าง ต่อสู้กันด้วยการใช้ข้อมูลข่าวสารเช่นการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า การรับรีวิวสินค้าที่ไม่เกินจริง จึงส่งผลให้เกิดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม (แบบยั่งยืน) อย่าง CSV ออกมาเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันกันแบบฝังรากลึกกันเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นหากจะนำเสนอสินค้าด้วยการรับรีวิวสินค้ายุคที่ผ่านมา อาจจะเลือกใครก็ได้มาพูดในข้อความที่ชักจูงใจ แต่ในยุค4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ผู้บริโภคฉลาดเลือก และมีวิจารณญาณในการเลือกเสพสื่อมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกผู้นำเสนอสินค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างตรงไปตรงมา ใส่ใจแก้ไขปรับปรุงในคำวิพากษ์วิจารณ์และตอบแทนสังคมเพื่อสร้างการตอบรับรีวิวสินค้าที่ดีให้เกิดขึ้นในระยะยาวและสำหรับหรับใครที่กำลังงง ๆ ว่าแล้วCSR (Corporate Social Responsibility)แตกต่างกับ CSV (Creating Shared Value) อย่างไรในวันนี้บทความของเราก็มี 2 ความแตกต่างมาอธิบายให้เข้าใจกันง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

ลักษณะจำกัดความง่าย ๆ ระหว่าง CSR และ CSV

  • CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
  • CSV (Creating Shared Value) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม

คำจำกัดความของ CSR คืออะไร

  • CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นการสร้างประโยชน์และตอบแทนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในบางครั้งจะเป็นการกระทำที่ไม่มุ่งหวังในเรื่องของผลตอบแทน และเป็นไปด้วยความสมัครใจ
  • CSV (Creating Shared Value) เป็นการที่องค์กรธุรกิจมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม พร้อมไปกับการส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว รวมถึงสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นในใจของผู้รับและรู้จักกันทั่วไปในสังคมวงกว้างอีกด้วย

จากการนำเสนอด้านบนจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่ากิจกรรมCSR ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการคิด การพูด การกระทำที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม และCSV ที่มุ่งสร้างคุณค่าและห่วงโซ่คุณค่าโดยสร้างให้แบรนด์สินค้าหรือบริการนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหวังดีห่วงใยต่อสังคม ก็ล้วนแล้วแต่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างการจดจำในระยะยาวให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มลูกค้าทั้งสิ้น เนื่องจากทั้งสองกลยุทธ์มีหัวใจเดียวกันก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม รับรีวิวสินค้า ที่สามาถนำไปปรับใช้ได้กับกลยุทธ์การตลาดไม่เว้นแม้แต่การรับรีวิวสินค้าที่หากเจ้าของสินค้ามุ่งแต่ขายผลิตภัณฑ์โดยที่สนใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ก็อาจเกิดการบอยคอตการใช้สินค้าจากผู้บริโภคอาจทำให้สินค้าหรือแบรนด์นั้นไม่เป็นที่จดจำ หรือเกิดภาพลบในใจผู้บริโภคในระยะยาวได้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *