จาก CSR สู่ CSV กับวิถีการรับรีวิวสินค้ายุคใหม่ที่เป็นมากกว่าการขายของ

รับรีวิวสินค้า

ในยุคที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนหลายธุรกิจคงจะคุ้นกับชื่อของกลยุทธ์ CSR (Corporate Social Responsibility) กันมามากแล้วในรูปแบบของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบของสังคม หรือที่เรามักคุ้นเคยกันดีในรูปแบบของการปลูกป่า แจกผ้าห่ม การสร้างสะพานลอย หรือสวนสาธารณะ แต่จริง ๆ แล้วคำว่าCSR นั้นยังมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นเพราะจะหมายรวมถึงการตอบแทนสังคมในรูปแบบที่ยั่งยืนมากกว่าการให้แล้วหมดไปโดยในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทางการด้านการตอบแทนคืนให้สังคม หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบจาก CSR มาเป็นแนวทางการสร้างคุณค่าให้กับสังคมแบบยั่งยืนหรือที่เรียกกันว่า CSV (Creating Share Value) หรือกลยุทธ์สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมนั่นคือการสร้างคุณค่ากับความสามารถในการแสวงหากำไร รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของกิจการมาสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยสิ่งที่องค์กรจะมอบให้ในรูปแบบของ CSV นั้นจะเป็นการมอบคุณค่าหรือตอบแทนสังคมแบบยั่งยืน

 

CSV มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

สำหรับการพัฒนาแนวทางจาก CSR ไปสู่ CSV หรือสำหรับองค์กรไหนที่กำลังคิดว่าเราจะสามารถเดินหน้าไปสู่การเป็น CSV ได้หรือเปล่านั้นด้วยการตอบคำถาม 5 ข้อคือ

  • การพัฒนาทางธุรกิจ (Business Model) โดยมองว่านอกจากการค้าขายสินค้าเพื่อให้ได้กำไรมาแล้วนั้น การลงทุนในการทำธุรกิจนั้นจะสามาถช่วยเพิ่มคุณค่าและให้กับธุรกิจและสังคมได้อย่างไรบ้าง
  • พิจารณาถึงความสามารถในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินกับองค์กรอื่นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่
  • มีเม็ดเงินเพียงพอที่จะใช้ในการกำหนดกิจกรรมและลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือไม่
  • วางแผนโครงการทรัพยากรและวางแผนการจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานเป็นอย่างไร
  • จะติดตามการวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมได้อย่างไร

 

เราจะสร้างมิติใหม่ของการรับรีวิวสินค้าให้เป็น CSV แนวใหม่ได้อย่างไร

สำหรับแนวทางในการรับรีวิวสินค้าตามแนวทางของCSV สามารถทำได้ด้วย

  • เน้นการคิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  • ทำธุรกิจแบบไม่เห็นแก่ได้ เลือกผู้ที่มาเป็น Influencer ที่ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของสินค้าและบริการ
  • เลือกผู้ที่รับรีวิวสินค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือรู้ลึกในเรื่องผลิตภัณฑ์จริง ๆ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค
  • มีการนำรายที่ได้จาการขายสินค้าส่วนหนึ่งไปใช้กับการตอบแทนสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการช่วยบำรุงสาธารสุข สาธารณูโภค พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตราสินค้าและส่งมอบผลประโยชน์กับสังคมหรือชุมชน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *