ควรรู้เรื่องอะไรบ้างก่อนโฆษณาสินค้าบนออนไลน์

โฆษณาสินค้า
สำหรับเจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่ตัดสินใจแล้วว่าจะทำการโฆษณาสินค้าบนโลกออนไลน์ การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยให้เราสามารถทำโฆษณาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้เราสามารถวัดผลได้ว่าการโฆษณาสินค้าในครั้งนั้นเป็นการลงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบรับที่ดีหรือไม่อีกด้วย
  • การโฆษณาสินค้าบนออนไลน์ ไม่ใช่แค่การนำเสนอ

ดังนั้นจึงจำเป็นมากที่เจ้าของสินค้าต้องรู้ว่าจริง ๆ แล้วเราต้องการลงโฆษณาสินค้าหรือบริการของเราไปเพื่ออะไรและจะได้เลือกช่องทางในการลงโฆษณาได้ถูกช่องทาง โดยรูปแบบการลงโฆษณาสินค้าบนออนไลน์นั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รูปแบบได้แก่
  • Cost Per Click (CPC) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยนำเสนอในรูปแบบของBannerหรือที่เราคุ้นตากันดีในรูปแบบของการโฆษณาGoogle AdWords หรือ Cost Per Like (CPL) ของ Facebook
  • Cost Per Action (CPA) เหมาะสำหรับการนำไปใช้สำหรับการโฆษณาในเรื่องที่เราต้องการได้รับการร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการให้ข้อมูลติดต่อกลับ
  • Cost Per Mille (CPM)เป็นการนำเสนอโฆษณาสินค้าแบบDisplay ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมมากเพราะทำให้เจ้าของสินค้ารู้ถึงยอดวิวอย่างชัดเจน และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาได้
 
  • การโฆษณาสินค้าบนออนไลน์ก็ต้องมีชั้นเชิงเหมือนกัน

สำหรับเทคนิคที่นิยมนำมาใช้ในการโฆษณาสินค้าบนออนไลน์นั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 รูปแบบคือ
  • กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาของเราซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการมีส่วนร่วม (Retargeting) ซึ่งการโฆษณาสินค้าในรูปแบบนี้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม แถมยังสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้สูงขึ้นได้อีกด้วย
  • กลยุทธ์Content Marketing หรือการนำเสนอเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งกำลังเป็นกลยุทธ์ที่กำลังได้รับควานนิยมอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความใกล้ชิดกับแบรนด์แล้ว ยังเป็นการสร้างช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจกลุ่มลูกค้าอีกด้วย
 
  • เราจะสามารถทำการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สำหรับช่องทางในการนำเสนอลงโฆษณาบนโลกออนไลน์นั้นมีทั้งช่องทางที่ให้บริการทั้งในรูปแบบที่เสียค่าบริการและไม่เสียค่าบริการ รวมถึงมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการในการลงโฆษณาสินค้าอีกด้วย ส่วนช่องทางยอดนิยมที่เจ้าของสินค้าส่วนใหญ่เลือกนำเสนอสินค้าได้แก่
  • Google ในรูปแบบของGoogle AdWords หรือGoogle Displays
  • Facebookที่มีลักษณะคล้ายกับการโฆษณาแบบDisplay Ads แต่ต่างกันตรงที่การโฆษณาบนFacebookนี้เจ้าของสินค้าจะสามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้ แถมยังเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยสูงมากเนื่องจากจะมีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการลงโฆษณาสินค้าทุกครั้ง
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *