การรับรีวิวสินค้าหมัดเด็ดทางการตลาดยุคดิจิตัล

รับรีวิวสินค้า

การรับรีวิวสินค้าถือเป็นหมัดเด็ดที่มีความสำคัญอย่างมากกับยุคการตลาดแบบ 4.0 ที่พฤติกรรมลูกค้ามุ่งเน้นหาในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง จนส่งผลให้การตลาดยุคนี้จึงเป็นไปในรูปแบบของการสร้างตัวตนและความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่งต่างจากการทำการตลาดในรูปแบบเดิมที่มักเน้นการผลิตเพื่อขายให้กับมวลชนจำนวนมากหรือเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มใหญ่อย่างเช่นในยุคการตลาดที่ผ่านมา และหากสังเกตให้ดีก็จะพบว่าการตลาดแบบ 4.0 นี้เป็นการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมมากไม่ว่าจะในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่ใช้เม็ดเงินจำนวนมากเพื่อสร้างความน่าสนใจ จุดสนใจ หรือใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการจัดกิจกรรม การสร้างอีเว้นท์ หรือทำโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ หรือเกิดความผูกพันในตราสินค้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อสู้กันด้วยการนำเสนอเนื้อหา ข้อความ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านผู้รับรีวิวสินค้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความรวดเร็วในการเข้าถึงลูกค้ามากกว่าการตลาดในรูปแบบเดิมหรือที่เรียกกันว่าการตลาดบนโลกออนไลน์

ซึ่งการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั้น หากจะศึกษากันให้ดี ๆ ก็จะพบว่าหลายธุรกิจสินค้าและบริการ มักจะนิยมใช้เทคนิคในการนำเสนอที่เรียกว่าการรีวิวสินค้าที่มีทั้งแบบเขียนข้อความหรือการเลือกผู้รับรีวิวสินค้า (Influencer) มาทำหน้าที่นำเสนอและดึงดูดความสนใจและถือเป็นหมัดเด็ดอีกหมัดหนึ่งที่ไม่ว่าสินค้าหรือบริการใดก็มักนิยมนำมาต่อสู้กัน จะแตกต่างก็เพียงแค่เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอที่ต่างกันไปตามประเภทของสินค้าและบริการ ส่วนปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การรับรีวิวสินค้ากลายเป็นหมัดเด็ดบนโลกการตลาดออนไลน์นั้น มีดังต่อไปนี้

  1. พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความผูกพันกับโลกออนไลน์และระบบดิจิตัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความนิยมในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีมากขึ้น การใช้ช่องทางSocial Media เพื่อติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นและการหาข้อมูลผ่านระบบInternet มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแชร์ หรือส่งต่อข้อมูลไปเรื่อยๆ รับรีวิวสินค้าซึ่งหากเราสร้างเนื้อหาของสินค้าให้มีความน่าสนใจมากพอก็จะสามารถสร้าง Impactได้แบบทันที
  2. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วมากขึ้นเหมือนกับการย่อโลกทั้งใบมาไว้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทำให้เจ้าของสินค้าก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลกได้แบบง่าย ๆ และยังเผยแพร่ข้อมูลไปยังลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  3. การสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและไม่นิยมการเสพเนื้อหาข่าวสารที่เยอะเกินไป รับรีวิวสินค้า หรือมีเนื้อหาที่ชักชวนเกินจริง
  4. จับต้องตัวตนของสินค้าได้มากขึ้น และเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ในทันที

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *