การรับรีวิวสินค้าส่งผลต่อสร้างแบรนด์ยุค 4.0 อย่างไร

รับรีวิวสินค้า

ตราสินค้าหรือแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำธุรกิจในยุค 4.0 อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแบรนด์ท่ามกลางการตลาดที่ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ไม่ว่าใครก็ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะสร้างตัวตนทั้งตนเองและสินค้าให้เป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ทั้งสิ้น เนื่องจากรู้ดีว่าสิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาจากการสร้างตัวตนจนเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้นั้นจะส่งผลดีกับตัวสินค้าหรือบริการมากน้อยเพียงใดและอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างนานและถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยผลักดันให้หลายธุรกิจประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์อย่างสวยงามไปไม่น้อย ก็คงหนีไม่พ้นการรับรีวิวสินค้าที่นอกจากจะทำให้กลุ่มลูกค้ารู้จักในตัวสินค้าและบริการดีมากขึ้นแล้วยังทำให้เจ้าของแบรนด์สินค้าทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อีกด้วย

แล้วการรับรีวิวสินค้าจะส่งผลต่อการสร้างแบรนด์ได้จริงหรือไม่?

ก็คงจะต้องตอบว่าจริง เพราะการรับรีวิวสินค้านั้นส่งผลอย่างมากกับการสร้างแบรนด์ เพราะการรีวิวสินค้าจะเป็นการสร้างการจดจำในระยะยาวให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งหากว่าการรีวิวในครั้งนั้นเป็นที่จดจำหรือสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่สนใจได้อย่างตรงใจ

 

นอกจากนี้การรีวิวยังไม่ใช่เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จักันโดยทั่วไปเท่านั้นแต่ยังทำให้เจ้าของแบรนด์รู้ว่าลูกค้าสนใจใช้บริการสินค้าของเราบ่อยหรือไม่และใช้มากน้อยเพียงใด ทำให้รู้ว่าลูกค้าสนใจเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใด และมีลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นใช้เงินกับสินค้าของเราไปมากน้อยเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือทำให้เจ้าของแบรนด์ได้รับรู้ถึงความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นได้ในทันที

 

และหากจะถามต่อว่าแล้วเราทำอย่างไรให้การรับรีวิวสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 นั้นประสบความสำเร็จ อย่างแรกก็คือเราต้องรู้จักแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่มเพื่อวางแผนทางการตลาด โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับเราน้อยแต่มีกำลังซื้อแยอะ กลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับเราน้อยและมีกำลังซื้อน้อยกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับเรามากแต่มีกำลังซื้อน้อยและกลุ่มลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับเรามากและมีกำลังซื้อแยอะ เมื่อเราสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่มแล้ว เราก็จะสามารถวางแผนทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้และแน่นอนว่าหากเราวางแผนสื่อสารได้อย่างตรงจุด โดนใจ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แล้ว การสร้างแบรนด์ด้วยการรับรีวิวสินค้าก็จะไม่ใช่แค่เพียงการนำเสนอภาพสินค้าผ่านทางออนไลน์แต่จะเป็นการสร้างแบรนด์ของสินค้าให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *