การตลาดยุคดิจิตัลกับความสำคัญของการรับรีวิวสินค้า

รับรีวิวสินค้า

การตลาดออนไลน์ ถือเป็นการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตลาดที่ทราบกันดีว่าเป็นตลาดไร้พรมแดน มีลักษณะเป็นNicheMarket หรือการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่มักจะมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของลูกค้าทำให้ลูกค้าสามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ สามารถทำธุรกรรมผ่านโลกออนไลน์ที่สะดวกสบาย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันที มีลูกค้าเป้าหมายกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก เป็นการสื่อสารแบบทำการสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมงและเป็นการสื่อสารแบบสองทาง สามารถใช้การตลาดแบบผสมผสานได้อย่างเต็มที่ ใช้ต้นทุนต่ำและสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

อะไร อย่างไร กับตลาดออนไลน์ในยุคดิจิตัล

ถึงแม้ว่าธรรมชาติของตลาดออนไลน์ในยุคดิจิตัลจะเป็นตลาดที่มีข้อดีในเรื่องความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก โดยใช้งบประมาณที่สั้นกว่าการทำการตลาดในรูปแบบเดิม แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธว่าในมุมของลูกค้าก็มีความกังวลใจในเรื่องสินค้าและบริการอยู่มากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความไม่มั่นใจว่าจะสวมใส่สินค้าได้หรือไม่ หรือการบริการที่จะได้รับนั้นดีจริงหรือเปล่า เพราะการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ส่วนใหญ่จะเน้นไปสื่อการสื่อสารผ่านภาพ ผ่านข้อความ หรือผ่านวีดีโอ ที่เจ้าของสินค้านำมาเผยแพร่บอกกล่าวถึงวิธีการใช้งานและสรรพคุณของสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าตัดสินใจ

การรีวิวสินค้ากับความสำคัญบนโลกการตลาดยุคดิจิตัล

ในเมื่อความกังวลใจของลูกค้าในยุคดิจิตัลก็คือความไม่แน่ใจในตัวสินค้าและบริการว่าสินค้าและบริการนั้นจะดีหรือไม่ จะถูกใจหรือเปล่า ดังนั้นเทคนิคที่จะช่วยทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นก็คือการรับรีวิวสินค้าที่จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าทั้งหลายเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ รวมถึงตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้แบบทันที

นอกจากนี้การรีวิวสินค้า หรือการเลือกที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลมารับรีวิวสินค้านั้น ยังเปรียบเสมือนการเปิดช่องทางให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเข้าถึงตัวสินค้าและบริการได้ง่าย เพราะส่วนใหญ่ในการรีวิวสินค้ามักจะใช้การพูดคุยแบบเป็นกันเองทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกใกล้ชิดและอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับสินค้าได้ง่าย

การรีวิวสินค้าช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น

เนื่องจากหลังจากการรีวิวสินค้านั้นมักจะมีกลุ่มลูกค้าเข้าไปพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพราะโดยทั่วไปแล้วในขณะที่ผู้รับรีวิวสินค้ากำลังทำการLive อยู่นั้นก็มักจะมี Comment ของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากาการใช้สินค้าหรือบริการ ทำให้เจ้าของได้ทราบถึงความพอใจหรือไม่พอใจหลังจากการใช้สินค้าและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการตลาดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *